MODELOWANIE
SIECI WODOCIĄGOWEJ

Modelowanie sieci dystrybucji wody umożliwia przeprowadzenie analiz dotyczących pracy sieci, ciśnień, przepływów, wieku wody, jakości
i wielu innych zjawisk występujących w sieci
wodociągowej...

 


MODELOWANIE
SIECI KANALIZACYJNEJ

Modelowanie sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pozwala wykonać symulacje pracy sieci, prognozować lokalne podtopienia, czy szacować gromadzenie się oraz transport
osadów...

 


MODELOWANIE
ZINTEGROWANE 1D+2D

To unikalne podejście pozwala na integrację sieci kanalizacji deszczowej z rzeką, czy wodami podziemnymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu spływu powierzchniowego 2D. Umożliwia to wykonywanie kompleksowych analiz...
 


MODELOWANIE
SIECI WODOCIĄGOWEJ

Modelowanie sieci dystrybucji wody umożliwia przeprowadzenie analiz dotyczących pracy sieci, ciśnień, przepływów, wieku wody, jakości
i wielu innych zjawisk występujących w sieci
wodociągowej...

 
DALEJ


MODELOWANIE
SIECI KANALIZACYJNEJ

Modelowanie sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pozwala wykonać symulacje pracy sieci, prognozować lokalne podtopienia, czy szacować gromadzenie się oraz transport
osadów...

 
DALEJ


MODELOWANIE
ZINTEGROWANE 1D+2D

To unikalne podejście pozwala na integrację sieci kanalizacji deszczowej z rzeką, czy wodami podziemnymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu spływu powierzchniowego 2D. Umożliwia to wykonywanie kompleksowych analiz...
 
DALEJ
MIKE URBAN
Kompleksowe modelowanie wody w mieście
MIKE URBAN jest zestawem narzędzi umożliwiających modelowanie sieci dystrybucji wody oraz sieci kanalizacyjnej (zarówno sanitarnej, jak i deszczowej oraz ogólnospławnej).
Dodatkowo wbudowany moduł GIS'owy (ArcGIS, firmy ESRI) pozwala na łatwe przygotowanie danych oraz szybką integrację z modelem. Umożliwia wykonywanie różnego rodzaju analiz, takich jak szacowanie rozbiorów w węzłach, zarządzanie ciśnieniem i strefami ciśnień, dynamiczne analizy przepływów pożarowych, prognozowanie wieku wody, przemieszczanie się zanieczyszczeń, gospodarowanie wodami opadowymi, prognozowanie lokalnych podtopień, analizy przepełnienia sieci kanalizacyjnej itp.
 
Dzięki integracji z innymi narzędziami MIKE możliwa jest także integracja modelu sieci kanalizacji deszczowej z ciekami powierzchniowymi oraz spływem powierzchniowym, a nawet wodami podziemnymi, co umożliwia w pełni kompleksowe podejście do modelowania powodzi miejskich.
Klienci w Polsce
Zapytaj o cenę
Pobierz MIKE URBAN
Informacje 
Wymagania
Klienci w Polsce
Zapytaj o cenę
Pobierz MIKE URBAN
 

Narzędzie Rekontrukcji
Sieci

System wsparcia decyzji dla efektywnego i optymalnego planowania napraw sieci. Dostarcza cennych informacji o aktualnym stanie sieci oraz pozwala zoptymalizować zaplanowane inwestycje pod kątem ekonomicznym...
 
 
WaterNET
Advisor


 
 
Intuicyjne narzędzie bazujące na modelu sieci wodociągowej lub (i) kanalizacyjnej. Pozwala na łatwe modyfikacje parametrów sieci i obserwacje zachodzących w niej zmian.
Dostępne również w wersji mobilnej...

 

Optymalizacja Pracy
OczyszczalniFirma DHI posiada w swojej ofercie szereg rozwiązań udokumentowanych wdrożeniami, które optymalizują pracę oczyszczalni ścieków.
 
DALEJ
Dane adresowe:
Najedź kursorem na odpowiednie biuro
w celu wyświetlenia danych adresowych
Gdynia
DHI Polska (Gdynia)
Al. Zwycięstwa 96/98 pok. A 208
81-451 Gdynia
Warszawa
DHI Polska (Warszawa)
DHI Polska Sp. z o.o.
ul. Bagno 2, lok. 89
00-112 Warszawa
Kraków
DHI Polska (Kraków)
Aleja Zygmunta Krasińskiego 6/5
30-101 Kraków
Rzeszów
DHI Polska (Rzeszów)
ul. Rejtana 36
35-310 Rzeszów
Wrocław
DHI Polska (Wrocław)
ul. Kwidzyńska 71 pok. 315
51-415 Wrocław
Telefony i adresy e-mail:
 

E-mail ogólny:
d...@dhigroup.com

Oprogramowanie i inne rozwiązania:
w...@dhigroup.com

Wsparcie techniczne:
w...@dhigroup.com

Szkolenia:
s...@dhigroup.com

Tel. ogólny:
+48 226 359 332

Fax:
+48 226 351 025

Oprogramowanie MIKE:
+48 539 505 040

Wsparcie techniczne:
+48 539 505 040

Szybki kontakt!

 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym dla celów udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie oraz do ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tego pytania. (wymagane)

 

Zapytaj o cenę!

Produkt:Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym dla celów udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie oraz do ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tego pytania. (wymagane)