Produkty

MIKE URBAN+

Nowa generacja modelowania w miastach

Osiągnij lepszą wydajność i szybsze wyniki w modelowaniu wody miejskiej!

Skuteczne modelowanie wody w miastach wymaga solidnej aplikacji, której możesz zaufać. Zmaksymalizuj wydajność i w pełni wykorzystaj inwestycję. 

Mike Urban a Mike Urban +

MIKE URBAN PLUS jest nową generacją MIKE URBAN.

Kontynuuje on skuteczne modelowanie wszystkich scenariuszy modelowych dla wody miejskiej, w tym systemów dystrybucji wody, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i zintegrowanego modelowania 1D+2D. MIKE URBAN+ oferuje pełne modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne, w tym jakość wody dla wszystkich miejskich systemów wodnych. 

MIKE URBAN+ pomoże rozwiązać wyzwania jakie stawia sieć miejska i zaspokoi jej potrzeby, wspierając analizę, modelowanie scenariuszy i modelowanie online. 

MIKE URBAN+ sukcesywnie będzie zastępował MIKE URBAN jako oprogramowanie nowej generacji dla sieci miejskiej. Oferuje te same funkcje i tę samą funkcjonalność w wydajnym interfejsie użytkownika oraz szybsze środowisko symulacji.

Funkcjonalności

  • Budowa i zarządzanie modelem opartym na GIS, nawet w samodzielnym środowisku – bez konieczności zakupu zewnętrznych aplikacji GIS
  • Przyjazny interfejs, baza danych i silnik obliczeniowy do modelowania nawet wielkich aglomeracji
  • Możliwość zastosowania wielu modeli w jednej symulacji
  • Zintegrowana hydraulika – jakość wody, przepływ pożarowy, śledzenie wielu źródeł, płukanie i symulacja sterowania w czasie rzeczywistym 
  • Zintegrowana hydrologia –jakość wody, transport osadów, kontrola w czasie rzeczywistym i statystyki długoterminowe
  • Pełna funkcja cofania i ponawiania oraz zaawansowana kontrola danych we wszystkich edytorach
  • Mapowanie tematyczne i zintegrowana dynamiczna wizualizacja wyników
  • Otwarte modele danych – łatwa integracja z innymi aplikacjami
  • Zintegrowana platforma modelowania powodzi w oparciu o siatkę trójkątną

Dlaczego Mike Urban +?

MIKE URBAN + oferuje całkowicie nowy, wydajny przepływ pracy oparty na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie technologii informatycznych. MIKE URBAN + zapewnia wysoce nowoczesny i responsywny interfejs użytkownika oraz szybsze renderowanie widoku mapy dla dużych baz danych podczas modelowania dużych sieci. Modelowanie powodzi w MIKE URBAN + jest oparte na trójkątnej siatce MIKE 21 FM z opcją wykonania symulacji przy użyciu procesora graficznego. MIKE URBAN + może działać niezależnie lub z integracją z ArcGIS Pro.

Wyniki

Rezultaty są wyświetlane automatycznie. Wyniki symulacji można analizować pod kątem potencjalnych problemów, anomalii, obszarów krytycznych itp. Dostępne są różne wstępnie zdefiniowane mapy i raporty tematyczne, które służą do zidentyfikowania możliwych nieprawidłowości. Wyniki symulacji mogą być animowane w czasie lub w formie serii czasowych. Użytkownik może również porównywać różne scenariusze pracy sieci.