Opis programu WaterNET Advisor:

 

            DHI WaterNET Advisor to narzędzie, które pozwala na pracę z każdym modelem MIKE URBAN WD oraz EPANET. Aby z niego korzystać nie ma potrzeby instalować żadnego oprogramowania. Aplikacja działa w każdej przeglądarce. Program daje możliwość otwierania bazy danych geodezyjnych, wyświetlania jej zawartości z pomocą wielu automatycznie generowanych warstw oraz edycji dzięki prostym narzędziom. Narzędzie umożliwia generowanie wyników dynamicznych oraz statycznychn w formie przejrzystych map z dopasowana legendą, tworzenie serii czasowych na podstawie plików wynikowych, wyświetlanie animacji analizy hydraulicznej w dowolnie długim czasie oraz o dowolnym kroku czasowym. Aplikacja pozwala na korzystanie z poziomu wszystkich dostępnych systemów komputerowych. Ponadto jest specjalnie dopasowana na ekrany smartphonów oraz tabletów, co może ułatwić pracę z siecią w terenie. W jednym czasie z aplikacji może korzystać nieograniczona liczba osób, tworząc niezależne od siebie scenariusze, których edycja nie ma wpływu na model bazowy, a co za tym idzie, nie ma możliwości uszkodzenia modelu przez użytkownika. Dodatkową opcją jest również aktualizowanie wartości zgodnie z czasem rzeczywistym z użyciem narzędzia SCADA.

            Poniżej zestawienie funkcji programy DHI WaterNET Advisor:

 1. Zarządzanie modelem:
 1. Tworzenie, edycja, usuwanie modeli,
 2. Rejestrowanie plików MIKE URBAN WD oraz EPANET,
 3. Rejestrowanie warstw GIS,
 4. Współdzielenie modelu ze wszystkimi użytkownikami lub ustawienie statusu prywatnego.
 1. Zarządzanie scenariuszem:
 1. Tworzenie, edycja, usuwanie scenariusza,
 2. Współdzielenie scenariusza ze wszystkimi użytkownikami lub ustawienie statusu prywatnego.
 1. Modelowanie hydrauliczne:
 1. Edycja zbiorników, rezerwuarów, przewodów, pomp, zaworów, rozbiorów,
 2. Analiza hydrauliczna ciśnienia, rozbiorów i przepływów w sposób dynamiczny i statyczny,
 3. Analiza pożarowa,
 4. Analiza pojemności sieci,
 5. Analiza wieku wody,
 6. Śledzenie źródła,
 7. Śledzenie stężenia zanieczyszczeń w sieci,


 1. Prezentowanie wyników
 1. Wyświetlanie mapy,
 2. Przeglądarka wyników w formie tabeli,
 3. Serie czasowe.