Opis programu WaterNET Advisor:

 

            DHI WaterNET Advisor to narzędzie, które pozwala na pracę z każdym modelem MIKE URBAN WD oraz EPANET. Aby z niego korzystać nie ma potrzeby instalować żadnego oprogramowania. Aplikacja działa w każdej przeglądarce. Program daje możliwość otwierania bazy danych geodezyjnych, wyświetlania jej zawartości z pomocą wielu automatycznie generowanych warstw oraz edycji dzięki prostym narzędziom. Narzędzie umożliwia generowanie wyników dynamicznych oraz statycznychn w formie przejrzystych map z dopasowana legendą, tworzenie serii czasowych na podstawie plików wynikowych, wyświetlanie animacji analizy hydraulicznej w dowolnie długim czasie oraz o dowolnym kroku czasowym. Aplikacja pozwala na korzystanie z poziomu wszystkich dostępnych systemów komputerowych. Ponadto jest specjalnie dopasowana na ekrany smartphonów oraz tabletów, co może ułatwić pracę z siecią w terenie. W jednym czasie z aplikacji może korzystać nieograniczona liczba osób, tworząc niezależne od siebie scenariusze, których edycja nie ma wpływu na model bazowy, a co za tym idzie, nie ma możliwości uszkodzenia modelu przez użytkownika. Dodatkową opcją jest również aktualizowanie wartości zgodnie z czasem rzeczywistym z użyciem narzędzia SCADA.

            Poniżej zestawienie funkcji programy DHI WaterNET Advisor:

 1. Zarządzanie modelem:
 1. Tworzenie, edycja, usuwanie modeli,
 2. Rejestrowanie plików MIKE URBAN WD oraz EPANET,
 3. Rejestrowanie warstw GIS,
 4. Współdzielenie modelu ze wszystkimi użytkownikami lub ustawienie statusu prywatnego.
 1. Zarządzanie scenariuszem:
 1. Tworzenie, edycja, usuwanie scenariusza,
 2. Współdzielenie scenariusza ze wszystkimi użytkownikami lub ustawienie statusu prywatnego.
 1. Modelowanie hydrauliczne:
 1. Edycja zbiorników, rezerwuarów, przewodów, pomp, zaworów, rozbiorów,
 2. Analiza hydrauliczna ciśnienia, rozbiorów i przepływów w sposób dynamiczny i statyczny,
 3. Analiza pożarowa,
 4. Analiza pojemności sieci,
 5. Analiza wieku wody,
 6. Śledzenie źródła,
 7. Śledzenie stężenia zanieczyszczeń w sieci,


 1. Prezentowanie wyników
 1. Wyświetlanie mapy,
 2. Przeglądarka wyników w formie tabeli,
 3. Serie czasowe.

Opis programu narzędzie rekonstrukcji sieci:

 

            Rekonstrukcja sieci jest istotną częścią planowania przyszłego rozwoju oraz poprawy jakości funkcjonowania sieci wodociągowej. Narzędzie stworzone przez firmę DHI pozwala ocenić stan sieci w momencie przeprowadzania analizy i znaleźć problematyczne miejsca na sieci (wycieki, uszkodzenia lub inne awarie). Powyższa analiza łączy w sobie kilka możliwych symulacji, w zależności od dostępnych danych. Można je podzielić na dwie grupy. Jedną z nich jest symulacja wobec parametrów fizycznych, druga zaś wobec parametrów finansowych.

            Parametry fizyczne zawierają takie cechy jak materiał i wiek przewodu oraz ilość awarii. Wartości te są kluczowe dla oceny stanu fizycznego rury i definiują pilność jej ewentualnej naprawy. Parametry finansowe zaś, powinny zawierać informacje odnośnie rocznego budżetu przeznaczonego na rekonstrukcję sieci wodociągowej. Dzięki kombinacji tych dwóch grup można zaplanować naprawy sieci wodociągowej na przyszłe lata. Sieć wodociągowa oceniana jest pod względem klasyfikacji danych przewodów do naprawy. Jednak ilość przewodów, które powinny być naprawione, a które faktycznie są naprawiane zawsze jest różna. Głównym powodem są oczywiście limity finansowe, które decydują o pilności napraw. Program Network Reconstruction pomaga użytkownikom w analizie, gdzie w pierwszej kolejności należy zadziałać w celu zwiększenia niezawodności sieci. Funkcją programu jest też możliwość manualnego wybrania przewodów do pilnej naprawy i uwzględnienie kosztów naprawy w całorocznej analizie budżetowej.

            Narzędzie Network Reconstruction jest narzędziem, które bazuje na oprogramowaniu MIKE CUSTOMIZED. Oprogramowanie to pozwala na przechowywanie, edytowanie
i przeglądanie informacji o sieci. Gromadzi informacje o awariach oraz generuje do nich raporty.

            Rysunek 1. Przedstawia kolejne kroki, jakie są konieczne do wykonania przed analizowaniem sieci wobec planów jej rekonstrukcji. Po zaimportowaniu wszystkich danych (pliki shape sieci, serie czasowe oraz arkusze kalkulacyjne) konieczne jest określenie typów parametrów. Czynności te wykonywane są w środowisku MIKE CUSTOMIZED. Parametry definiują zmienne, które pomagają w określaniu tzw. segmentów, czyli elementów sieci o takich samych atrybutach. Kolejnym etapem jest zdefiniowanie wagi procentowej kryteriów, czyli zdecydowanie jak program ma obliczać konieczność naprawy przewodu. Zgodnie
z Rysunkiem 1. może to być np:

 • częstotliwość uszkodzeń – 50 %,
 • wiek przewodu – 25 %,
 • degradacja materiału – 25%.

 

Po wyznaczeniu wagi procentowej kryteriów możemy przejść do oceny. W tym etapie możemy prognozować plany rekonstrukcji całej sieci. Istnieje również możliwość oceny różnych parametrów i kryteriów i porównanie ich ze sobą.

Rys.1 Schemat kroków wprowadzania danych do narzędzia Network Reconstruction