Skip to main content

Firma ControlTec, dostarcza nowoczesne rozwiązania w branżach automatyki i elektryki.
Realizuje projekty w największych przedsiębiorstwach energetycznych i przemysłowych w Polsce oraz za granicą. Zespół liczący ponad 250 osób tworzą inżynierowie: technolodzy, projektanci, automatycy, robotyce oraz elektrycy.

W trakcie 20 lat realizacji projektów specjaliści ControlTec zdobyli teoretyczne i praktyczne umiejętności projektowania i oprogramowania systemów sterowania różnych producentów.

Firma ControlTec zajmuje się automatyzacją wszystkich procesów wytwórczych i przemysłowych.
Dla branży wodno-kanalizacyjnej realizuje m .in.

  • projektowanie i wykonawstwo z oprogramowaniem układów sterowania (pompownie, SUW, oczyszczalnie ścieków, układy filtrów itp.)
  • rozproszone układy sterowania
  • systemy SCADA – nadzór i monitorowanie procesów technologicznych
  • systemy raportowe
  • integracja systemów sterowania
  • systemy pomiarowe – monitoring parametrów fizyko-chemicznych wody i ścieków
  • systemy bilansowe