Produkty

Flood Screener

Narzędzie do wyznaczania terenów zagrożonych powodzią

Flood Screener to aplikacja, która została opracowana, aby zapewnić łatwy dostęp do danych o potencjalnym zagrożeniu podtopieniami. Intuicyjna i uproszczona graficznie aplikacja przeprowadza użytkownika krok po kroku poprzez ustawienie swoich danych w kontekście symulacji terenów zalewowych.

Funkcjonalności

 • Wyznaczanie obszarów zalewanych w oparciu o założoną sumę opadu [mm] oraz NMT. Analiza taka umożliwia wyznaczenie objętości wody w strefie zalewu oraz powierzchni zalewu. W efekcie użytkownik dostaje informacje gdzie grodzmadziłby się opad biorąc pod uwagę rzeźbę terenu oraz założoną sumę opadu. Aplikacja nie bierze pod uwagę wsp. przepuszczalności terenu.
 • Możliwość wykorzystania do obliczeń własnego NMT w formacie .tif
 • Możliwość mozaikowania (łączenia) kilku rastrów NMT w jeden, celem wykonywania na nim obliczeń
 • Możliwość uwzględnienia w obliczeniach sprecyzowanej rzędnej poziomu morza
 • Możliwość wstawiania struktur (mających wpływ na przepływ wód):
  – Przeszkoda terenowa (np. murek oporowy, wał, zapora, grobla) o zadanej rzędnej korony NPM oraz głębokości względnej
  – Rów, ciek wodny
  – Obszar (np. staw, jezioro) o zadanej stałej batymetrii dna
 • Mozliwość eksportu danych wynikowych:
  – Stref zalewu w formie rastra głębokości (głębokość zalania) – do formatu tif.
  – Ścieżek spływu wody – do formatu .shp
 • Obliczenia muszą być prowadzone „w chmurze”
 • Możliwość stworzenia dowolnej liczby projektów
 • Możliwość wykonywania symulacji wariantowych (scenariuszy obliczeniowych) w ramach jednego projektu
 • Możliwiość wizualizacji wyników w formie mapowej oraz w formie dowolnego przekroju poprzecznego/podłużnego z naniesionym zwierciadłem wody dla konkretnego scenariusza
 • Możliwość wizualizacji powierzchni terenu przu użyciu opcji tzw. „hillshade” – cieniowania
 • Możliwość użycia jako podkład do najmniej ortofotomapy oraz mapy ulic z zewnętrznych serwisów mapowych

Korzyści

 • Aplikacja Flood Screener umożliwia szybką identyfikację terenów zagrożonych podtopieniami i intuicyjne zaplanowanie działań zaradczych.
 • Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie symulacji z użyciem dziesiątek plików DEM (digital elevation model).
 • Przy pomocy wbudowanych narzędzi możliwe jest scalanie oraz dzielenie plików na których ma zostać przeprowadzano analiza metodą Screeningu.
 • Panel scenariuszy i symulacji zawiera wszystkie opcje dla użytkownika do tworzenia i edycji scenariuszy modelu i uruchamiania symulacji modelu po zdefiniowaniu wartości wejściowych dla opadów deszczu jak również wysokości poziomu morza.