Zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami

Telefony:

Ogólny: +48 226 359 332
Fax: +48 226 351 025

Oprogramowanie MIKE:
+48 539 505 040
Wsparcie techniczne:
+48 539 505 040

E-mail ogólny:

dhipolska@dhigroup.com

Wsparcie techniczne:

wsparcie@dhigroup.com

Oprogramowanie:

wsparcie@dhigroup.com

WARSZAWA CENTRALA

DHI Polska (Warszawa)
ul. Bagno 2/89
00-112 Warszawa

Wrocław

ul. Kwidzyńska 71 pok. 315
51-415 Wrocław

RZESZÓW

Al. Rejtana 36
35-310 Rzeszów

KRAKÓW

ul. Wadowicka 8i
30-415 Kraków

GDYNIA

Al. Zwycięstwa 96/98 pok. A209
81-451 Gdynia