Telefony:

Ogólny: +48 226 359 332
Fax: +48 226 351 025

Oprogramowanie MIKE:
+48 539 505 040
Wsparcie techniczne:
+48 539 505 040

E-mail ogólny:

dhipolska@dhigroup.com

Wsparcie techniczne:

wsparcie@dhigroup.com

Oprogramowanie:

wsparcie@dhigroup.com

WARSZAWA CENTRALA

DHI Polska (Warszawa)
ul. Bagno 2/89
00-112 Warszawa

Wrocław

ul. Kwidzyńska 71 pok. 315
51-415 Wrocław

RZESZÓW

Al. Rejtana 36
35-310 Rzeszów

KRAKÓW

ul. Wadowicka 8A
budynek D
30-415 Kraków

GDYNIA

Al. Zwycięstwa 96/98 pok. A209
81-451 Gdynia

SPRZEDAŻ

Adrian Baranowski

Key Account Manager
adba@dhigroup.com
tel: 660 402 797

Obsługiwane województwa:
Opolskie
Dolnośląskie
Wielkopolskie
Lubuskie
Łódzkie
Kujawsko – pomorskie
Pomorskie
Zachodnio – pomorskie

Artur Lampart

Key Account Manager
arla@dhigroup.com
tel: 693 439 623

Obsługiwane województwa:
Śląskie
Małopolskie
Podkarpackie
Lubelskie
Świętokrzyskie
Mazowieckie
Podlaskie
Warmińsko- Mazurskie

MIKE SOFTWARE

Wsparcie techniczne:
+48 539 505 040
wsparcie@dhigroup.com