Skip to main content
Produkty

Network optimisation planner

NARZĘDZIE REKONSTRUKCJI SIECI

NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PLANOWANIE MODERNIZACJI SIECI

Narzędzie do planowania rekonstrukcji infrastruktury sieciowej jest innowacyjną aplikacją, która usprawnia proces zarządzania siecią wodociągową oraz kanalizacyjną. Dzięki uwzględnieniu wymagań technicznych, możliwości finansowych oraz indywidualnych potrzeb, umożliwia efektywne opracowanie strategii wymiany przewodów.

Parametry do analizy

Aplikacja do zarządzania siecią uwzględnia w analizach ważne informacje, zarówno o stanie technicznym przewodów, jak i dostępnych środkach finansowych. Te informacje pomagają nam określić, które części sieci wymagają natychmiastowej naprawy.
Tworzony plan modernizcji sieci może opierać się o przyjęty budżet. To, jakimi środkami dysponujemy na naprawy, wpływa na to, które projekty zostaną wykonane w danym czasie analizy.
Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, które obszary sieci wymagają najpilniejszej rekonstrukcji.

Analiza wielokryterialna

Narzędzie umożliwia przechowywanie, edytowanie i przeglądanie informacji o sieci, a także pozwala na pełną personlizację podejścia do tworzonych analiz, dzięki czemu generowany plan rekonstrukcji sieci opiera się o stan rzeczywisty weryfikowanego obszaru.
Analiza wielokryterialna pozwala na ujęcie wszelkich czynników, które w sposób negatywny jak
i pozytywny wpływają na stan sieci, a także ujęcie innych planów modernizacji (dróg, chodników, sieci sąsiadującej)
To użytkownik decyduje, który parametr i z jaką wagą będzie bazą do wykonywania obliczeń.
Może to być np.:

 • lokalizacja (umiejscowienie w pasie drogowym, chodniku, pasie zieleni) – 25%
 • częstotliwość uszkodzeń – 25 %,
 • odnotowane wycieki – 10%,
 • wiek przewodu – 15 %,
 • degradacja materiału – 25%.

Korzyści

 • Wsparcie właściwego planowania modernizacji i optymalizacji sieci
 • Możliwość efektywnego wykorzystania środków inwestycyjnych
 • Długoterminowa poprawa niezawodności sieci
 • Korzyści związane z redukcją ilości wyjazdów interwencyjnych
 • Monitorowanie awarii oraz prac serwisowych
 • Możliwość przygotowania scenariuszy alternatywnych w celu porównania ich pod kątem najefektywniejszego rozwiązania
 • Automatyzacja procesów diagnostycznych oraz procesu raportowania.
 • Możliwość prognozowania zmian w obciążeniu sieci i dostosowywania infrastruktury
  z wyprzedzeniem.
 • Zintegrowane narzędzia do zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem sieci.
 • Optymalizacja zużycia energii i zasobów w sieci.
 • Elastyczność systemu, umożliwiająca łatwe dostosowanie się do zmieniających się warunków
  i wymagań.
 • Możliwość przewidywania tendencji i potrzeb użytkowników sieci w przyszłości.
 • Interaktywne mapy i wizualizacje sieci.
 • Wsparcie dla zdalnej diagnostyki i zarządzania siecią w czasie rzeczywistym.
 • Możliwość integracji z innymi aplikacjami DHI
 • Możliwość pracy w terenie – na tablecie, telefonie
 • Intuicyjny i przyjazny interfejs użytkownika