[nectar_dropcap color=”#a1c861″]O [/nectar_dropcap]statni moment, aby zapisać się na szkolenie z modelowania rzek i kanałów otwartych w oprogramowaniu MIKE HYDRO RIVER!

Zapraszamy na pozostałe nasze szkolenia:

  • Kompleksowe modelowanie sieci WOD-KAN oraz powodzi miejskich
  • Zintegrowane modelowanie powodzi 1D + 2D
  • Ilość miejsc ograniczona

MIKE 11/MIKE HYDRO River jest jedną z najczęściej stosowanych na świecie jak i w Polsce platform 1D służących do modelowania rzek, przez co faktycznie stał się standardem dla modelowania 1D. MIKE HYDRO River jest wydajnym narzędziem do szczegółowego projektowania, zarządzania i utrzymania zarówno prostych jak i złożonych systemów rzek i kanałów.

MIKE HYDRO River zapewnia wsparcie w takich obszarach jak podtopienia, prognozowanie i reagowanie na powódź, jakość wody, analiza skutków uszkodzeń tam, funkcjonowanie infrastruktury, zasolenie wód, transport osadów w rzekach, kanałach, bagnach i innych zbiornikach wodnych. Szeroka gama dodatkowych modułów pozwala na zbudowanie spersonalizowanego narzędzia do modelowania rzek.