Skip to main content

Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 

Główna działalność Spółki koncentruje się na sektorze publicznym. Realizujemy projekty w kilku wiodących obszarach: 

  • w celu optymalizacji kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i gazu ziemnego organizujemy Grupy Zakupowe oraz przetargi indywidualne, 
  • opracowujemy audyty parametrów dystrybucji energii elektrycznej. 
  • wspieramy planowanie środowiskowe i energetyczne 
  • wykonujemy audyty energetyczne budynków, które są podstawą do ubiegania się o dotacje na działania termomodernizacyjne. 
  • wobec ustawowego obowiązku posiadania przez gminy projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, opracowujemy dokumentację zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne, 
  • prowadzimy szkolenia oraz konferencje z obszaru zagadnień związanych z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii (OZE), podczas których zapoznajemy naszych odbiorców z możliwościami uzyskania środków finansowych z dotacji unijnych i krajowych,