Skip to main content

PM ECOLOGY to firma specjalizująca się w automatycznych pomiarach sieci wodno-kanalizacyjnych oraz monitoringu zmian klimatu. Naszym priorytetem jest dostarczanie cennych informacji dla ekspertów w dziedzinie zastosowań wodnych, ściekowych, deszczowych i pogodowych.

Tworzymy zaawansowane systemy wczesnego wykrywania i monitorowania podtopień oraz zalań. Nasze rozwiązania mają na celu minimalizowanie skutków tych zjawisk poprzez dostarczanie cennych informacji dla ekspertów w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej.

W ramach naszej oferty znajdują się również inteligentne systemy zarządzania siecią kanalizacji, które dostarczają informacji w czasie rzeczywistym o poziomach, przepływach oraz parametrach fizykochemicznych ścieków w różnych miejscach na sieci. Dzięki nim możliwe jest efektywne zarządzanie siecią kanalizacyjną, minimalizacja ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie wydajności sieci. Dane z naszych urządzeń są również powszechnie używane w kalibracji modeli numerycznych sieci i ich późniejszej weryfikacji.

Tworzymy również inteligentne systemy monitorowania i zarządzania siecią wodociągową. Nasze rozwiązania pozwalają na szybkie wykrycie awarii i zapobieganie przerwom w dostawie wody. Realizujemy pomiary przepływu, ciśnienia oraz parametrów fizykochemicznych wód wodociągowych.

Posiadamy własny dział badawczo-rozwojowy, który jest twórcą wszystkich oferowanych przez nas urządzeń pomiarowych. Wyróżniającą cechą naszych produktów jest niespotykana na rynku energooszczędność. Oferowane zestawy pomiarowe są w stanie pracować i przesyłać dane przez co najmniej kilka lat na jednym zestawie baterii, bez konieczności jego wymiany lub ładowania. Dzięki temu stanowią alternatywę dla podobnych aplikacji dotychczas zasilanych wyłącznie z sieci.

Całość dopełnia doświadczony zespół operacyjny składający się z mobilnych ekip pracujących w terenie. Wykonujemy instalacje oraz serwis urządzeń bezpośrednio na obiektach klienta. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie badania, przeszkolenie a także wyposażenie do pracy na sieci kanalizacyjnej, w komorach pomiarowych oraz na wysokości.