Skip to main content

Narzędzie rekonstrukcji sieci jako wsparcie w opracowaniu długoterminowych planów inwestycyjnych

Zagadnienia:

  • analiza informacji atrybutowych baz danych GIS (jakie dane musi posiadać klient, aby móc wykonać analizę rekonstrukcji sieci),
  • analiza kosztów modernizacji,
  • planowanie budżetu na najbliższe lata,
  • zarządzanie awariami na terenie miasta,
  • planowanie inwestycji rekonstrukcji sieci wraz z inwestycjami przebudowy dróg, chodników (innymi planami rozbudowy/przebudowy),
  • symulacja wariantów rekonstrukcji sieci – utworzenie kilku scenariuszy i ich porównanie,
  • wpływ sytuacji indywidualnych na wyniki analizy,
  • omówienie naturalnych czynników, mających wpływ na degradację materiałów
  • analiza terenów szczególnie zagrożonych pojawieniem się awarii.
trelam

Data

10 listopada
Zakończone!

Czas

11:00 - 12:00

Więcej

Czytaj więcej
Kategoria
DHI Polska

Organizator

DHI Polska
Email
gask@dhigroup.com
Strona WWW
https://modelowaniesieci.pl/
Czytaj więcej