Monitor Strat Wody - narzędzie do oceny i optymalizacji strat wody

1. Działanie:

Monitoring strat to narzędzie do kompleksowego gromadzenia danych oraz podsuwania rozwiązań dotyczących problemu oceny wielkości strat wody, jak i jego finansową optymalizację. Monitoring strat pomaga przy technicznej i finansowej optymalizacji poziomu strat wody, podejmowaniu decyzji w odniesieniu do aktywnej kontroli, naprawy sieci, optymalizacji ciśnienia i identyfikacji nawet niewielkich strat wody w sieci wodociągowej

2. Funkcje:

 • Optymalizacja strat wody
  • Rozpoznanie ekonomicznego poziomu strat
  • Rozwiązania na poziomie strefy lub dzielnicy sieci wodociągowej
  • Kalkulacja kosztów oszczędności opierająca się na różnicy pomiędzy kosztami związanymi ze stratą wody w porównaniu do wydatków związanych z pracami mającymi na celu zapobieganie tych strat
 • Monitor strat generuje dzienne raporty i dostarcza operatorowi sieci wodociągowej analizy zebranych danych.
 • Automatyczne narzędzie serwisowe identyfikuje najbardziej krytyczne strefy oraz dostarcza niezbędne dane. Wszystkie informacje są przetwarzane i przechowywane w centralnej bazie danych. Wyniki prezentowane są w formie tabel, map czy też komunikatów

 

3. Korzyści:

Wdrażanie Monitora Strat pomaga w optymalizacji i redukcji kosztów operacyjnych oraz zwiększa niezawodnośd dostawy wody. Do innych korzyści można zaliczyć:

 • Bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej sieci i posiadanych źródeł wody
 • Wsparcie właściwego planowania modernizacji i optymalizacji sieci
 • Ograniczenie odpowiedzialności prawnej oraz kosztów ubezpieczenia za względu na mniejszą ilość awarii
 • Aplikacja monitora strat pomaga w identyfikacji nielegalnych podłączeń jak również niefunkcjonujących, czy brakujących (wodomierzy) w systemie
 • Poprawa środowiska w zakresie oszczędzania źródeł wody
 • Zwiększenie możliwości przeciwpożarowych sieci.