Produkty

Network Flood Monitor (NFM)

System prognozujący podtopienia i ostrzegający przed ich wystąpieniem w mieście

Autonomiczny system służący do prognozowania zachowania sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w miastach.

System bazuje na modelu hydraulicznym sieci kanalizacyjnej i posiada możliwość prognozowania oraz ostrzegania przed wystąpieniem zjawisk podtopień oraz powodzi błyskawicznych.

Architektura programu jest zintegrowana z aktualną prognozą meteorologiczną, co dzięki analizom pozwala przewidzieć wpływ prognozowanego opadu na zachowanie sieci kanalizacyjnej

System uwzględnia dodatkowy ładunek deszczu (infiltracja) obciążający sieć kanalizacyjną w odpowiednich miejscach i czasie. Wykonywane cyklicznie symulacje na sieci kanalizacyjnej wizualizują pracę z uwzględnieniem dodatkowego obciążenia.

Operatorzy bądź użytkownicy systemu informowani są stosownym kanałem informacyjnym (e-mail, sms) o wystąpieniu potencjalnych zjawisk podtopienia, niestabilnościach na sieci kanalizacyjnej, a także przepływach w kanałach, napełnieniach w studniach oraz o potencjalnych uruchomieniach przelewów burzowych. Informacja obrazuje zagrożenia w przestrzeni wraz ze wskazaniem dystrybucji w czasie.

Aktualizacja: Miło nam poinformować, że narzędzie firmy DHI Polska ,,NFM – system prognozujący podtopienia i ostrzegający przed ich wystąpieniem w mieście” zdobyło wyróżnienie podczas VI konferencji Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi.

Wyróżnienie TYTAN 2021