Skip to main content
USŁUGI

Modelowanie sieci wodociągowej

Optymalizacja pracy sieci wodociągowej ma na celu podniesienie sprawności sieci w stosunku do jej stanu obecnego. Często oznacza to wyznaczenie stref zasilania oraz optymalizacja ciśnienia wody w sieci. Optymalizacja stref ciśnienia prowadzi do zmniejszenia zużycia energii oraz zmniejszenia strat wody. Analizowanie kwestii jakościowych wody, takich jak wiek wody, rozpad chloru czy rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń jest niezbędne do zapewnienia użytkownikom wody o najlepszych parametrach. Model hydrauliczny sieci wodociągowej jest doskonałym narzędziem do badania właściwości systemu wodociągowego.

Co to jest MODEL sieci wodociągowej?

“Model” to nic innego jak pewne odzwierciedlenie rzeczywistości. Przy pomocy odpowiedniej wiedzy i narzędzi możemy zbudować wirtualny (komputerowy) model sieci wodociągowej.

Jak działa MODEL sieci wodociągowej?

Model opiera się na zaawansowanych równaniach matematycznych (model matematyczny). Nie musimy jednak znać, ani rozumieć tych równań. Komputer, przy pomocy odpowiedniego oprogramowania i na podstawie poprawnie wprowadzonych danych potrafi je stosunkowo szybko rozwiązać, dostarczając nam cennych informacji na temat sieci w postaci tabel, wykresów, grafik, map, animacji, gotowych raportów i innych zestawień.

Czy warto budować MODEL sieci wodociągowej?

Zaletą modelu komputerowego (wirtualnego) jest fakt, że wykonując przeróżne symulacje i analizy dotyczące sieci, nie działamy na “żywym organizmie”, a na wirtualnym odzwierciedleniu tej sieci. Zanim więc podejmiemy decyzje odnośnie kosztownej rozbudowy sieci, czy np. jej modernizacji, możemy posiłkować się takim modelem i stosunkowo szybko przeanalizować wiele scenariuszy. Niejednokrotnie wydajemy grube pieniądze na inwestycje, które często bazują na czysto teoretycznym i czasochłonnym projekcie, lub podejmowane są metodą prób i błędów. Konsekwencje takich decyzji mogą nieść za sobą niewyobrażalne koszty. Model sieci wodociągowej pozwala na przeprowadzanie symulacji różnych zjawisk występujących na sieci oraz analizę i porównanie wielu scenariuszy. Wyobraźmy sobie dla przykładu, że chcemy zamknąć dany odcinek sieci na czas modernizacji. Na podstawie modelu możemy w prosty sposób ustalić jakie będą konsekwencje takiej decyzji.

Inne przykładowe scenariusze, które możemy analizować przy pomocy modelu to:

 • rozbudowa sieci (dołączanie nowego osiedla, zakładu przemysłowego, czy galerii handlowej),
 • dołączanie wielokondygnacyjnych budynków i analizy pod kątem dostępności ciśnienia na określonym piętrze,
 • scenariusze pożarowe (pod kątem zadanego ciśnienia jak również przepływu na hydrancie),
 • awarie i wiele innych.

Nie trzeba chyba wspominać, że dzięki powyższym analizom, możemy sprawniej zarządzać naszą siecią i podejmować trafne decyzje.

Przykładowe zastosowania MODELU sieci wodociągowej

 • zarządzanie ciśnieniem wody i strefami ciśnienia,
 • szacowanie rozbiorów w węzłach,
 • analiza dynamicznych przepływów pożarowych i wypływu z hydrantów,
 • prognoza wieku wody i stężenia chloru,
 • prognoza przemieszczania się lokalizacji zanieczyszczeń,
 • plany awaryjne i ocena ryzyka,
 • dobór i wymiarowanie hydroforni oraz zbiorników,
 • modelowanie w czasie rzeczywistym,
 • wykrywanie i optymalizacja strat wody.

Jak wygląda proces budowy MODELU sieci wodociągowej?

Proces budowy modelu składa się z kilku etapów:

 1. Zebranie danych,
 2. Wprowadzanie danych,
 3. Tworzenie topologii sieci (lub import).

Proces budowy modelu firma DHI wykonuje “od A do Z”. Pomagamy zinwentaryzować sieć i zdobyć odpowiednie dane. Ważnym elementem jest tutaj tzw. kampania pomiarowa, czyli prace terenowe, mające na celu opomiarowanie newralgicznych punktów na sieci. Firma DHI dysponuje również własnymi urządzeniami (np. Bezinwazyjne przepływomierze ultradźwiękowe) oraz doświadczonymi specjalistami w tym zakresie. Ma to ogromne znaczenie dla poprawnego działania modelu i jego późniejszej kalibracji.

Czym jest KALIBRACJA MODELU sieci wodociągowej i czy można ją pominąć?

Każdy model jest tylko zbliżonym do pewnego stopnia odzwierciedleniem danej rzeczywistości. Należy jednak dążyć do tego, aby model zawsze jak najwierniej odwzorowywał naszą sieć. W tym celu wykonuje się tzw. kalibrację, czyli proces mający na celu dopasowanie wskazań modelu do rzeczywistych wartości występujących na sieci. Umiejętnie wykalibrowany model gwarantuje  wysoką skuteczność.

Jak aktualizować/rozbudowywać MODEL sieci wodociągowej?

Po zakończeniu prac związanych z budową modelu niezbędna jest jego okresowa aktualizacja i kalibracja. Z reguły model wymaga aktualizacji tylko w przypadku większych zmian na sieci, takich jak modernizacja odcinków sieci, budowa nowych osiedli, dołączanie dużych odbiorców i innych istotnych elementów do sieci. Dysponując gotowym modelem, nie jest to proces trudny i czasochłonny. Z reguły firma wykonująca model świadczy usługi w zakresie jego aktualizacji i rozbudowy. Istnieje również możliwość przeszkolenia pracowników w celu samodzielnego wykonywania tych prac.

Jeżeli w Twoim przedsiębiorstwie nie posiadasz modelu sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, lub chciałbyś zaktualizować, bądź poprawić funkcjonalność istniejącego modelu skontaktuj się z nami.

Chętnie umówimy się z Państwem na niezobowiązującą rozmowę lub prezentację, podczas której zaprezentujemy Państwu praktyczne efekty oraz wymierne korzyści płynące z modelowania, poparte wdrożeniami w Polsce i na całym świecie.