Skip to main content
Produkty

WEST

Aplikacja do modelowania i symulacji oczyszczalni ścieków

WEST jest przyjaznym dla użytkownika oprogramowaniem o wielkich możliwościach przeznaczonym do dynamicznego modelowania oczyszczalni ścieków oraz innych systemów wodnych, w których analizowane są procesy jakościowe. WEST został zaprojektowany dla operatorów, inżynierów i naukowców zainteresowanych badaniem fizycznych, biologicznych i chemicznych procesów na oczyszczalniach ścieków, w kanalizacji oraz w systemach wód powierzchniowych.

Obszar zastosowania

Ocena parametrów projektowych

Projektując nową oczyszczalnię ścieków lub dokonując modernizacji istniejących systemów warto porównać różne rozwiązania technologiczne w zakresie ich efektywności w odniesieniu do określonych parametrów (np. jakości ścieków oczyszczonych, koszty inwestycyjne, koszty operacyjne). Narzędzie Analizy Scenariuszy oraz możliwości definiowania własnych kryteriów porównawczych ułatwia wybór najlepszych rozwiązań dla danej oczyszczalni.

Optymalizacja procesu

Ulepszenia parametrów operacyjnych oczyszczalni mogą prowadzić do znaczących korzyści w zakresie efektywności procesu, jakości ścieków oczyszczonych lub kosztów operacyjnych—np. kosztów napowietrzania. Narzędzie do Estymacji Parametrów umożliwia określenie optymalnej kombinacji parametrów operacyjnych w odniesieniu do zadanych kryteriów.

Opracowywanie zaawansowanych strategii sterowania 

Ocena różnych parametrów sterowania poprzez eksperymentowanie w pełnej skali jest zazwyczaj zajęciem trudnym i czasochłonnym. WEST zawiera elastyczne modele sterowników, które umożliwiają badanie efektywności różnych algorytmów i parametrów sterowania przed ich zastosowaniem w pełnej skali.

Monitorowanie oczyszczalni i rozwiązywanie problemów 

Wykalibrowany model oczyszczalni może być użyty to przewidywania dynamicznej reakcji układu na zmienność parametrów operacyjnych (np. Zmiany składu ścieków surowych). Pomaga to zidentyfikować tzw. wąskie gardła procesu i określić działania zaradcze. Narzędzia Analizy Scenariuszy i Niepewności w programie WEST ułatwiają zrozumienie skomplikowanych procesów zachodzących na oczyszczalni. 

Zintegrowane modelowanie komunalnych systemów wodnych 

WEST umożliwia zintegrowane modelowanie parametrów jakościowych w zlewniach komunalnych obejmujących sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków i wody powierzchniowe.

Główne elementy

Modele fizyczne
 • Zbiorniki 
 • Reaktory biologiczne 
 • Reaktory typu IFAS 
 • Osadniki 
 • Piaskowniki i złoża zraszane 
 • Reaktory sekwencyjne (SBR) 
 • Reaktory membranowe (MBR) 
 • Urządzenia do odwadniania osadów 
 • Komory fermentacji 
 • Układy dozowania chemikaliów 
 • Sterowniki
Modele biochemiczne
 • Modele osadu czynnego (ASM) nr 1, 2, 2d i 3 
 • Model komory fermentacji (ADM) nr 1 
 • Model utleniania anaerobowego amoniaku (Anammox) 
 • Model emisji gazów cieplarnianych 

Moduły

WEST Basic

Jest to licencja podstawowa, która umożliwia budowę układu instalacji i przeprowadzanie symulacji. Układ ma ograniczony rozmiar i może być używany tylko podzbiór wszystkich procesów jednostkowych. Funkcje zaawansowane (narzędzia i typy eksperymentów) nie są włączone. Jest to idealny punkt wyjścia do zapoznania się z oprogramowaniem i poznaniem jego ogromnych możliwości.

WEST Player

Moduł ten jest ograniczony do symulacji stanu ustalonego i dynamicznego oraz do obliczania własnych funkcji celu. Zasadniczo umożliwia on realizację projektów opartych na modelach tylko do odczytu i schematach instalacji przy-gotowanych za pomocą wyższych wersji oprogramowania. Nadaje się on dobrze do szkoleń oraz do oceny strategii operacyjnych na stałym lub wstępnie skonstruowanym modelu zakładu.

WEST SDK

Jest zestawem narzędziowym, który umożliwia inżynierom tworzenie specjalnych aplikacji integrujących silnik numeryczny WEST z innymi systemami informatycznymi takimi jak SCADA i bazy danych. Jest to kluczowy komponent potrzebny do budowy zaawansowanych, dostosowanych do potrzeb systemów wspomagania decyzji.

WEST

Moduł ten, oparty na bibliotece urządzeń do odczytu, umożliwia budowę i modyfikację układów instalacji bez ograniczeń w zakresie jednostek procesowych. Możliwe jest pełne korzystanie z bloków urządzeń, bez możliwości zmiany ich przeznaczenia. Dla dowolnego układu instalacji można przeprowadzać symulacje stanu ustalonego i dynamicznego oraz obliczać własne funkcje celu. WEST doskonale nadaje się do celów projektowych, gdy użytkownik dysponuje ograniczoną ilością danych, ograniczonym czasem i musi porównać scenariusze, takie jak różne obciążenia, układy lub strategie sterowania.

WEST+

Jest pełną wersją oprogramowania, która umożliwia tworzenie zarówno podstawowych projektów, opartych wyłącznie na symulacji stanu ustalonego lub dynamicznej, jak i bardziej złożonych projektów wykorzystujących zaawansowane narzędzia do kalibracji modelu (Globalna analiza wrażliwości i Estymacja parametrów), wiary-godnego przewidywania wydajności instalacji (Analiza niepewności) oraz optymalizacji procesu (Estymacja parametrów). Ponadto umożliwia on tworzenie całkowicie spersonalizowanych bibliotek (bloków) urządzeń i obiektów oczyszczalni za pomocą aplikacji Edytor modelu i Edytor bloku.

Korzyści

 • Przyjazne dla użytkownika, intuicyjne narzędzia graficzne 
 • Szeroko rozbudowana i czytelna standardowa biblioteka modeli 
 • Nieograniczona elastyczność tworzenia własnych bibliotek modeli 
 • Łatwa implementacja strategii sterowania 
 • Dowolność tworzenia funkcji kryterialnych 
 • Szeroki zakres kryteriów statystycznych 
 • Zaawansowane narzędzia do analizy scenariuszy, wrażliwości, niepewności i szacowania parametrów 
 • Możliwość integracji z innymi systemami informatycznymi 
 • Duża prędkość obliczeń
 • Silnik numeryczny z możliwością instalowania na superkomputerach 
 • Różne wersje językowe (w tym wersja polska)