Skip to main content

Zapraszamy do zapoznania się z opisem najciekawszych projektów DHI Polska

Wdrożenie pilotażowe modelu hydraulicznego

Sieć wodociągowa (rejon Szczyrk) i sieć kanalizacyjna (zlewnia „Głęboka”)

Wykorzystanie pilotażu do opracowania optymalnej metodyki pełnego wdrożenia, weryfikacji potrzeb i analizy dostępnych danych.

Pobierz plik