Skip to main content

Zapraszamy do zapoznania się z opisem najciekawszych projektów DHI Polska

Model hydrauliczny sieci kanalizacyjnej

Katowickie Inwestycje S.A.

Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z narzędziem do planowania modernizacji oraz prezentacji i edycji danych przestrzennych w mieście Katowice.

Pobierz plik

Matematyczny model hydrauliczny sieci kanalizacji sanitarnej

Biały Dunajec, Poronin i Szaflary

Opracowanie matematycznego modelu hydraulicznego sieci kanalizacji sanitarnej

Pobierz plik

Wdrożenie pilotażowe modelu hydraulicznego

Sieć wodociągowa (rejon Szczyrk) i sieć kanalizacyjna (zlewnia „Głęboka”)

Wykorzystanie pilotażu do opracowania optymalnej metodyki pełnego wdrożenia, weryfikacji potrzeb i analizy dostępnych danych.

Pobierz plik