Skip to main content
USŁUGI

Modelowanie oczyszczalni ścieków

Rzeczywistość miasta XXI w wymaga od nas narzędzi, które w szybki, jednoznaczny i pewny sposób dostarczą nam informacji, na których bazowane będą kluczowe decyzje dla strategii sterowania.
W obszarze modelowania i optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków, firma DHI proponuje dwie aplikacje. Pierwsza z nich, WEST służy do modelowania procesów oczyszczania ścieków z wykorzystaniem m. in. modeli osadu czynnego ASM, natomiast druga – DIMS jest narzędziem, które pozwala na efektywne wykorzystanie potencjału technologicznego oraz oszczędnościowego dzięki inteligentnemu sterowaniu procesami.

Jak wygląda modelowanie oczyszczalni ścieków?

Modelowanie procesów oczyszczania ścieków jest procesem, w którym odwzorowujemy rzeczywisty układ technologiczny obiektu w oprogramowaniu. Pozwala to modyfikować nastawy urządzeń lub przebudowywać całkowicie oczyszczalnię bez konsekwencji oraz nikłym nakładem finansowym. Modelowanie pozwala minimalizować ryzyko dotyczące zmian układu technologicznego.

Jak wykorzystujemy oprogramowanie WEST?

WEST jest wielofunkcyjnym, uniwersalnym narzędziem, wykorzystującym szereg modeli – metod matematycznych w celu odwzorowania dynamiki procesów zachodzących na oczyszczalni. Oprogramowanie wykorzystuje wachlarz modeli fizycznych i biokinetycznych, które są uznanym standardem na całym świecie. WEST wyróżnia się na tle konkurencji intuicyjnym graficznym interfejsem użytkownika oraz szeregiem aplikacji ułatwiających optymalizację pracy oczyszczalni. Oprogramowanie pozwala na budowę kompleksowego modelu oczyszczalni ścieków, nadawanie własnych parametrów urządzeniom, wykorzystywanie danych jakościowych, wyrażonych za pomocą tradycyjnych jednostek (np. ChZT, BZT5). Bardziej doświadczony użytkownik jest w stanie tworzyć własne obiekty, deklarować reguły sterowania i przeprowadzać szereg analiz.

Jest to również znakomite środowisko pracy dla technologów, ponieważ pozwala na prognozowanie zachowania oczyszczalni w przypadku występowania nadmiernego lub anormalnego dopływu ścieków. WEST jest również świetnym oprogramowaniem dla kadry akademickiej, zainteresowanej tematem modelowania procesów oczyszczania ścieków.

Jak wykorzystujemy aplikację DIMS?

Aplikacja DIMS.Core pozwala na wielowymiarowe sterowanie przebiegiem procesów na oczyszczalni ścieków, gdzie moduły sterujące mogą być od siebie w dowolnej konfiguracji uzależnione. Rozwiązanie działa w trybie ciągłym w czasie rzeczywistym, analizując w każdym kroku czasowym aktualny stan obiektu, dopasowując optymalne na daną chwilę nastawy. Możliwość integracji z aplikacją WEST pomaga i ułatwia dobranie optymalnych nastaw regulatorów sterujących poszczególnymi modułami minimalizując ryzyko rozchwiania stabilności procesu podczas strojenia. 

Wykorzystując aplikację DIMS jako system sterowania nadrzędnego można zoptymalizować proces technologiczny jak również można przyczynić się do redukcji kosztów eksploatacyjnych np. z tytułu redukcji zużycia energii elektrycznej dzięki zastosowaniu odpowiedniej strategii sterowania systemem dmuchaw, pompami itp.

System DIMS oprócz nadzoru i sterowania obiektem, pozwala użytkownikowi na zaawansowane analizy danych o obiekcie, generowanie raportów informacyjnych zawierających wskazane przez użytkownika wskaźniki wydajnościowe, sprawnościowe, monetarne i inne.

Aplikacja wykonana jest w otwartej architekturze, co oznacza, że można w znacznym stopniu wpływać na reguły sterowania, modyfikować zaimplementowane moduły oraz tworzyć nowe wedle potrzeb. Do przeprowadzania tych czynności nie są wymagane specjalistyczne narzędzia, czy dodatkowe licencje.

Co otrzymujemy łącząc WEST i DIMS?

Tandem aplikacji DIMS oraz WEST pozwala użytkownikowi na:

  • gruntową analizę zarządzanego obiektu;
  • zrozumienie natury zachodzących na oczyszczalni ścieków procesów;
  • świadomy dobór optymalnych nastaw i wcielenie ich w życie;
  • prześledzenie opłacalności poszczególnych inwestycji;
  • efektywne sterowanie procesami technologicznymi, gdzie zmienne procesowe korygowane są w odniesieniu do aktualnych warunków;
  • ciągły monitoring sprawności poszczególnych komponentów oczyszczalni;
  • poprawę efektywności energetycznej oraz środowiskowej bez konieczności ponoszenia znacznych inwestycji.