Skip to main content
Produkty

DIMS

System DIMS jest doskonałym narzędziem do gromadzenia i przetwarzania danych przy sterowaniu w czasie rzeczywistym. System przekształca istotne pomiary w przyjazne i łatwo dostępne użytkownikowi informacje. DIMS może pozyskiwać dane z wszelkich źródeł oraz udostępniać je zdalnie użytkownikom mający dostęp do systemu. System DIMS doskonale sprawdza się w materii integracji wielu źródeł danych różnych typów na jednej platformie oraz używanie ich do przygotowywania wszelkiego typu raportów zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.

Obszar zastosowania

 • Monitorowanie, raportowanie oraz sterowanie w czasie rzeczywistym (RTC) w przemyśle 
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym obszarów zlewni oraz integracja danych z zastosowanych urządzeń pomiarowych 
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz integracja z systemami wczesnego ostrzegania 
 • Integracja z systemami wspomagania decyzji (DSS) oraz systemami zarządzania informacją (IMS) 
 • Systemy optymalizacji zużycia energii elektrycznej lub wszelkich innych mediów biorących udział w procesach technologicznych

Możliwości

 • Hosty—moduły wykonujące zadania oraz zbierające dane, są rozlokowane na różnych komputerach (alokacja obciążenia) 
 • Klienci—interaktywne interfejsy użytkownika służące konfiguracji oraz prezentacji danych. Wspierają konta oraz grupy użytkowników, udostępniając pracę na różnych poziomach dostępu 
 • Usługi— zawierają moduły wykonujące podstawowe funkcje, np.: agregacja danych 
 • Pluginy— system jest skalowalny przez rozszerzenia programowe użytkownika bądź firm trzecich (.NET) 
 • Walidacja danych—zawiera etykiety mówiące o jakości oraz poprawności danych mierzonych bądź obliczanych 
 • Strażnik (Guard) – Komponent nadzorujący pracę systemu 
 • Współpraca z danymi – System DIMS.Core może łączyć się z systemami SCADA przy pomocy technologii OPC, oprócz tego system może przyjmować dane w różnych formatach ze zdefiniowanych lokalizacji (np. pliki tekstowe, csv z serwerów ftp) oraz dane wprowadzane okresowo przez użytkownika (wyniki badań laboratoryjnych, współczynniki kalibracji urządzeń itp.)

Przykłady wdrożenia

Wyniki wygenerowane za pomocą systemu mogą być wykorzystywane do fizycznego sterowania urządzeń wyjścia (otwarcie zaworu jako odpowiedź na niewystarczające stężenie tlenu w którymś z reaktorów), jak również wyniki takie mogą zostać wyświetlone obsłudze obiektu w formie monitu (np. ilość nadmiernego osadu czynnego obecnego w systemie). 

System DIMS oprócz znacznej poprawy wyników technologicznych uzyskiwanych dzięki inteligentnemu sterowaniu wielowymiarowemu ma swój znaczny wkład w poprawę bilansu energetycznego systemu (np. poprzez przymykanie dopływu powietrza do układu w momentach, gdy nie ma takiej potrzeby— niewielkie stężenia azotu amonowego, a co za tym idzie wyłączanie zbędnych dmuchaw).