Skip to main content

Kampania pomiarowa

Efekt finalny modelu sieci wodociągowej uzależniony jest w dużej mierze od wprowadzonych danych. Dlatego też aby zweryfikować ich poprawność, model należy sprawdzić w procesie kalibracji. Etap ten polega na skonfrontowaniu wyników uzyskanych podczas pomiarów na sieci w terenie, z wynikami z modelu hydraulicznego. W trakcie tego etapu istnieje możliwość wychwycenia i korekty ewentualnych błędów. 

W jaki sposób przebiega kampania pomiarowa?

Celem kampanii pomiarowej jest wychwycenia i korekty ewentualnych błędów. W tym celu docelowy obszar podzielony jest na strefy gdzie wyznaczona zostaje dostateczna ilość punktów pomiaru ciśnienia oraz przepływu.
Istniejący monitoring na sieci oparty jest głównie na stałych punktach pomiarowych przepływu i ciśnienia. Pomiar natężenia przepływu realizowany jest m.in. w miejscach zasilania modelowanej sieci. Na sieci wyznaczone zostają również punkty charakterystyczne do pomiaru ciśnienia. Mobilne urządzenia stosowane przez firmę DHI Polska dają możliwość opomiarowania punktów o najbardziej niekorzystnym położeniu. Do pomiaru ciśnienia wybieramy punkty w miejscach najniekorzystniejszych hydraulicznie. Są to m.in. końcówki sieci, zagłębienia i wzniesienia terenu, obszary o zagęszczonej zabudowie.

Przykładowe rozmieszczenie punktów pomiarowych

Warunki nietypowe:

Ważnym elementem pomiarów jest obserwacja pracy sieci w warunkach „nietypowych”, to jest w przypadku zwiększonego przepływu wody. Efekt następujący można uzyskać poprzez przeprowadzenie pomiarów w trakcie wymuszonego, zwiększonego poboru wody. W tym celu wykonujemy testy hydrantowe, które polegają na uruchomieniu hydrantów z pełną wydajnością przy jednoczesnej obserwacji parametrów sieci. Działanie takie pozwoli na odzwierciedlenie pracy sieci w warunkach codziennych a także w sytuacjach awaryjnych jak np. pożar. Wzrost prędkości przepływu w sieci może dodatkowo skutkować przepłukaniem sieci z osadów.

Test hydrantowy

Co jeszcze powie nam monitoring sieci?

Szereg informacji z zakresu pracy sieci można uzyskać tylko na podstawie jej monitoringu. Uzyskane dane pomiarowe podczas kampanii możemy wykorzystać zarówno do modelu jak i do prawidłowej eksploatacji sieci. 

Główne korzyści monitoringu sieci:

  • analiza wielu punktów jednocześnie,
  • pomiar punktów trudno dostępnych,
  • dane z pomiaru punktów niekorzystnych hydraulicznie,
  • informacje które pozwolą wybrać optymalne rozwiązanie,
  • kompleksowa usługa monitoringu wraz z przetwarzaniem oraz analizą danych pomiarowych.

Pomiar ciśnienia