Skip to main content
Produkty

MIKE WaterNet Advisor

Narzędzie do prostego modelowania sieci wodociągowej

MIKE WaterNet Advisor to narzędzie, które pozwala na pracę z każdym modelem MIKE URBAN WD oraz EPANET. Nie ma potrzeby instalować żadnego oprogramowania, aby z niego korzystać, ponieważ aplikacja działa w przeglądarce np. Chrome lub Firefox. Program daje możliwość otwierania plików shp, wyświetlania ich zawartości za pomocą wielu automatycznie generowanych warstw oraz edycji dzięki prostym narzędziom. Narzędzie umożliwia generowanie wyników dynamicznych oraz statycznych w formie przejrzystych map z dopasowana legendą, tworzenie serii czasowych na podstawie plików wynikowych, wyświetlanie animacji analizy hydraulicznej w dowolnie długim czasie oraz o dowolnym kroku czasowym. Aplikacja pozwala na korzystanie z poziomu wszystkich dostępnych systemów komputerowych. Ponadto jest specjalnie dopasowana na ekrany smartphonów oraz tabletów, co może ułatwić pracę z siecią w terenie. W jednym czasie z aplikacji może korzystać nieograniczona liczba osób, tworząc niezależne od siebie scenariusze, których edycja nie ma wpływu na model bazowy, a co za tym idzie, nie ma możliwości uszkodzenia modelu przez użytkownika. Dodatkową opcją jest również aktualizowanie wartości zgodnie z czasem rzeczywistym z użyciem narzędzia SCADA.

Interfejs użytkownika

Aplikacja wykonana jest w standardzie www i można uruchomić ją na każdym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową. Interfejs użytkownika uzależniony jest od wielkości urządzenia np. (komputer osobisty, tablet lub telefon). Dopasowanie wielkości, rozdzielczości i rozmieszczenia przycisków funkcyjnych następuje automatycznie. Aplikacja może być używana w pracy lub/i w terenie.

Obliczenia hydrauliczne

Program wyposażony jest w wiele opcji analizy dystrybucji wody, warunków hydraulicznych, analizy wieku wody, śledzenia zanieczyszczeń itp. Istnieje możliwość obliczenia przepływów pożarowych, dla wybranego hydrantu jak również wybranej grupy.

Wyszukiwanie zasuw i geolokalizacja

Program pomaga wskazać lokalizację zasuw odcinających, które muszą być zamknięte w celu odizolowania wybranego odcinka sieci w skutek awarii lub przebudowy. 

Aplikacja wskazuje zawory, które powinny zostać zamknięte w celu odcięcia dopływu wody do wskazanego miejsca jednocześnie analizując wpływ zamknięć na hydraulikę sieci. Algorytm wyznacza zasuwy tak, aby odcięty fragment sieci był jak najmniejszy. W przypadku problemów funkcjonalnych z zaworem, istnieje możliwość wykluczenia go z algorytmu wyszukującego. Po wskazaniu zaworów, użytkownik określa godziny przeprowadzenia naprawy a następnie wykonuje analizę działania sieci z uwzględnieniem odciętego fragmentu. Wbudowany moduł geolokalizacji wyznacza użytkownikowi aktualną lokalizację, która pomaga w bezpośrednim dotarciu do analizowanej zasuwy czy przewodu w terenie.

Wyniki

Rezultaty są wyświetlane automatycznie. Wyniki symulacji można analizować pod kątem potencjalnych problemów, anomalii, obszarów krytycznych itp. Dostępne są różne wstępnie zdefiniowane mapy i raporty tematyczne, które służą do zidentyfikowania możliwych nieprawidłowości. Wyniki symulacji mogą być animowane w czasie lub w formie serii czasowych. Użytkownik może również porównywać różne scenariusze pracy sieci.