Skip to main content
Produkty

Lokalny system ostrzegania powodziowego LSOP

Narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji

Lokalny system ostrzegania powodziowego LSOP to nowoczesne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji przez służby odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową oraz informowanie mieszkańców przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. 

System pozwala na ostrzeganie przed powodziami rzecznymi, błyskawicznymi oraz podtopieniami. Działanie lokalnego systemu ostrzegania powodziowego polega na wykorzystaniu danych pomiarowych z wodowskazów, deszczomierzy oraz prognozy meteorologicznej do ostrzegania o zbliżającej się powodzi. Za prognozowanie odpowiada szczegółowy model symulacyjny oraz algorytmy uczenia maszynowego.

Użytkownik informowany jest o przekroczeniach stanów ostrzegawczych i alarmowych dla wodowskazów oraz zasięgach głębokości zalewu i przejezdności mostów. System interpretuje wyniki obliczeń prognostycznych, dzięki czemu prezentowana jest informacja o prognozowanych stopniach zagrożenia.

Podczas analizy brane jest pod uwagę prognozowane zagrożenie dla ludności, najważniejszej infrastruktury oraz przejezdność dróg. Stopień zagrożenia zmienia się w czasie i przestrzeni wraz z przechodzeniem fali powodziowej. 

System LSOP może być wyposażony w lokalny radar meteorologiczny. Radar dostarcza dokładne informacje o występujących opadach na bazie obrazów radarowych. Produkowana jest prognoza krótkoterminowa, której analiza prowadzi do wyznaczenia obszarów potencjalnie zagrożonych opadami nawalnymi. Dzięki radarowi możliwe jest ostrzeganie przed tak dynamicznymi i groźnymi zjawiskami, jak powodzie błyskawiczne. System automatycznie generuje ostrzeżenia o zbliżającym się zagrożeniu, a dzięki możliwej subskrypcji dla mieszkańców i służb informacja dociera do wszystkich zainteresowanych.

LSOP to łatwa w obsłudze i dostosowana do potrzeb klienta aplikacja webowa dająca dostęp do najważniejszych informacji dotyczących obecnego stanu i prognozowanego zagrożenia. 

Przykład wykorzystania systemu dla Białej Tarnowskiej

Zobacz film

Systemy wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi na przykładzie wdrożenia
w Starostwie Powiatowym w Tarnowie – WEBINARIUM

Zobacz film